Vikten av ett hälsosamt inomhusklimat

Luftföroreningar är inget vi kan se med blotta ögat, men det finns mer skadliga partiklar i våra bostäder än vad vi är medvetna om. Luftkvaliteten inomhus tas ofta för given, men det finns anledning till att undersöka om den är så bra som den borde vara. Husägare har själva ansvar för att se till att ventilationen är tillräckligt bra, men på grund av bristande kunskap och slarv med rengöring och underhåll har vissa bostäders ventilationssystem försämrats.

God ventilation viktigt för vårt välmående

En av orsakerna till att bostäder saknar optimalt fungerande ventilation och således får ett försämrat inomhusklimat är att husen byggs tätare idag än vad de gjordes förr i tiden. En annan orsak är att ventilationssystemet kontrolleras alldeles för sällan och därmed blir underhållet eftersatt. En fara med dålig ventilation är att olika partiklar stannar inomhus istället för att ledas ut. Det finns föremål i våra hem som avger potentiellt skadliga artiklar utan att vi är medveten om det. Hemelektronik, möbler och krukväxter är exempel på sådana föremål. Även husdjur utsöndrar partiklar när de fäller hår som sprider sig inomhus. Förutom bra ventilation så rekommenderas rätt värmesystem som värnar om klimatet. Bergvärme är ett populärt val och du kan läsa mer på E-kloks hemsida.

Ett dåligt inomhusklimat kan skapa besvär i olika former

Våra hem är trots att de är tätt byggda inte skyddade från utomhusmiljön. Pollen från växter och giftiga partiklar från olika fordons avgaser kommer in med utomhusluften. Under pollensäsongen kan pollenallergiker uppleva ökade besvär och problem med luftgångarna. Ett smutsigt inomhusklimat ökar generellt risken att utveckla överkänslighet eller allergi. För att motverka detta rekommenderas att i kombination med en effektiv ventilation installera ett luftfilter eller skaffa en luftrenare.

Luftfilter – för renare inomhusmiljö utan partiklar

En mycket viktig del av ventilationssystemet är friskluftsintaget som förser hemmet med frisk utomhusluft. Under vissa tider på året kan det skapa problem för de som bor där, eftersom det med utomhusluften kommer in pollen och andra partiklar. I städer behövs ett större skydd mot avgaser och andra föroreningar. Genom att installera ett luftfilter för friskluftsintaget förhindras partiklar och föroreningar att ta sig in i bostaden. De fastnar helt enkelt i filtret och endast frisk luft transporteras in. Ett luftfilter är ett mycket effektivt sätt att förbättra miljön inomhus utan att luftflödet försämras.

Luftrenare – flexibel lösning för renare luft

Tack vare luftrenaren är det mycket smidigt att rena luften inomhus. Den omkringliggande luften leds in genom ett filter där den rengörs och sedan blåses ut. På så sätt förses rummet med ren och frisk luft utan skadliga partiklar eller andra föroreningar. Eftersom luftrenaren är portabel är det mycket enkelt att flytta den mellan olika rum. Det är praktiskt att kunna anpassa luftrenarens position efter behov. Till exempel går det att använda den under natten i sovrummet och sedan flytta den till vardagsrummet under dagtid. Det finns flera olika filter att välja på och det är klokt att undersöka vilka alternativ som finns för att kunna anpassa skyddet efter sina behov.

Olika saker att tänka på vid användning i olika rum

Det finns många olika modeller att välja på när det kommer till luftrenare. Vissa tar också bort obehagliga eller starka dofter. Sådana kan vara ett bra komplement i till exempel ett kök om köksfläkten inte är tillräckligt effektiv. Den matos som inte leds bort av köksfläkten tas istället om hand av luftrenaren. Om det däremot är tänkt att använda luftrenaren i sovrummet är det klokt att investera i en tystgående modell. En tyst modell stör inte sömnen och gör så att vi kan sova i en ren miljö med fräsch luft.

Storleken på rummet påverkar valet av luftrenare

Rummets storlek påverkar hur effektiv luftrenaren kan göra sitt jobb. Ju större rummet är och desto fler kvadratmeter som ska renas, desto kraftfullare luftrenare behövs. Innan inköp är det bra att först mäta rummet och ta reda på hur många kvadratmeter det är för att kunna köpa en luftrenare som passar. Om man trots allt är osäker på exakt hur stort rummet är rekommenderas att köpa en kraftfull modell.

LinkedIn
Share