Värmeförflyttare i hemmet

Även det bästa ventilationssystemet har sina begränsningar. Det kan nämligen inte sprida värmen mellan våningsplan eller genom stängda dörrar. För den som har en luftburen energikälla, såsom en luftvärmepump eller en öppen spis, är värmeförflyttaren en viktig del i ventilationssystem eftersom den gör så att värmen cirkulerar och sprids i hela huset. Det finns två olika typer av värmeförflyttare och de kategoriseras enligt funktion och i vilken riktning den sprider värmen i bostaden. Förutom värmeförflyttare kallas denna del av ventilationssystemet även för luftförflyttare, luftflyttare eller värmeflyttare. Värmeförflyttaren kan också användas som ett komplement till luftkonditioneringen. På så sätt kan kall luft från AC:n spridas i hela bostaden och kyla ned alla våningsplan under de varmaste sommarmånaderna.

Värmeförflyttare mellan olika våningsplan

För att få en jämn temperatur i hela bostaden används Airmove 2.0 för att förflytta värmen eller kylan mellan övervåningen och nedervåningen. Den fungerar för hus med två våningar och är en enkel lösning på de problem med uppvärmning som är vanligt att uppleva som husägare. Värmeflyttaren installeras i taket och gör att ett undertryck skapas på övervåningen då den kalla luften som finns där dras ned till nedervåningen. Värmekällan i en bostad är vanligtvis placerad på nedervåningen, vilket gör att den kalla luften värms upp när den leds ned. Den uppvärmda luften cirkulerar sedan tillbaka till övervåningen med hjälp av värmeflyttaren.

Värmeförflyttare mellan olika rum

Förutom att sprida värmen mellan våningsplan är det nödvändigt att den sprids mellan olika rum för att huset ska värmas upp jämnt. Airmove 1.1 förflyttar värmen mellan rum på samma våningsplan, där den annars skulle blockerats på grund av till exempel en stängd dörr. Värmeförflyttaren installeras på väggen och gör att luften cirkulerar i bostaden och sprider sig jämnt. På så sätt kommer inte ett visst rum kännas kallare eller varmare än något annat.

Enkel installation som kan göras av lekman

Förutom att värmeförflyttaren är ett enkelt sätt att sprida värmen i hela bostaden är den också mycket enkel att installera. Det krävs ingen större insats för att få den på plats, men det är bra om man har vana av renovering eftersom det måste göras hål i väggar och innertak. Värmeförflyttaren kräver ingen fackman och det är tillåtet att installera den själv. När värmeförflyttaren är på plats är installationen färdig och det krävs ingen certifiering eller besiktning.

Lägre uppvärmningskostnader med en värmeförflyttare

En värmeförflyttare är mycket energieffektiv och gör att hushållet kan spara upp till 40% i sänkta uppvärmningskostnader. Det beror på att värmen från den redan befintliga värmekällan kan användas för att spridas jämt igenom hela bostaden. På så sätt behöver värmekälla inte arbeta lika hårt för att värma upp bostaden. Utan att öka värmekällans effekt går det således att få en behagligare inomhustemperatur och värma upp större ytor. Driftkostnaden är dessutom extremt låg och kostar hushållet endast 30–35 kr per år. Tack vare värmeförflyttaren kan familjen spara pengar på uppvärmning och få mer över till annat.

En värmeförflyttare ger mer kvalitativt inomhusklimat

Installation av en värmeförflyttare kommer göra att inomhusklimatet upplevs som behagligare, eftersom inget rum kommer att vara vare sig kallare eller varmare än något annat. En annan viktig aspekt av att luften cirkulerar fritt i bostaden är att den byts ut oftare. En bra luftcirkulation är positivt eftersom det ger en renare inomhusluft. För den som installerat en luftrenare eller har en luftvärmepump med luftreningsfilter ger värmeförflyttaren den fler tillfällen att rena luften. Du kan även läsa mer om bergvärme här.

Fördelar med att installera en värmeförflyttare

Det finns ytterligare fördelar med att installera en värmeförflyttare. Tack vare att luftcirkulationen förbättras motverkar det att is och kondens bildas på fönsterna. Det beror på att när luften sprids mellan rummen och våningarna förhindrar det också att det blir alltför kallt i ett speciellt rum eller utrymme. Varken is eller kondens är speciellt bra för bostaden och bör undvikas. En annan fördel med värmeförflyttaren är att den är mycket tyst, till och med tystare än en viskning.

LinkedIn
Share