Ventilation i hemmet

En bra ventilationen gör att de som bor i bostaden mår bättre tack vare den friska luft som produceras. För att ventilationen ska fungera optimalt måste den installeras på rätt sätt och anpassas efter huset den ska installeras i. En stuga som ska göras om för att kunna bo där året runt kräver en annan ventilationslösning än vad till exempel ett nyproducerat hus gör.

Rätt ventilation viktigt för att sköta om sitt hem

Med tanke på hur mycket tid vi spenderar inomhus är bra luft det allra viktigaste för att skapa en god inomhusmiljö. Alla hus är i behov av ett ventilationssystem som släpper in den rena luften utifrån och leder ut den sämre inomhusluften. Detta görs med hjälp av ett stort friskluftsintag och en ventil som skapar ett naturligt kretslopp av luftinsläpp och luftutsläpp. Vid planeringen av bostadens ventilationssystem finns det ett antal saker att fundera kring. Nedan finns mer information om olika aspekter av ventilation i hemmet.

Olika rum kräver olika ventilationslösningar

Utöver det generella friskluftsintag som behövs kräver bostadens olika rum olika typer av ventilationslösningar. I köket blir det extra varmt på grund av användningen av exempelvis spis, ugn och diskmaskin. Vid matlagning uppkommer stekos och ånga som måste ledas ut ur köket och vidare ut ur huset. Köksfläkten är därför ett viktigt komplement för att skapa en bra inomhusventilation. Ett annat rum som kräver uppmärksamhet är badrummet. I våtutrymmen produceras värme och vattenånga som måste ledas ut för att inte väggarna eller taket ska förstöras. Även härinne krävs en effektiv fläkt i badrummet för att få ett bra, fungerande ventilationssystem.

Olika ventilationsbehov för gamla och nya hus

När en bostad byggs från grunden görs det så tätt som möjligt för att hålla inne värmen och spara uppvärmningskostnader. För att få ett fungerande ventilationssystem och en hälsosam inomhusmiljö krävs därför att placeringen av friskluftsintaget är välplanerat. Ett äldre hus däremot upplevs ofta som dragit. Det beror på användningen av naturliga byggmaterial som andas och på så sätt fungerar som ett naturligt friskluftsintag. För att inte förstöra den naturliga ventilationen krävs rätt åtgärder för att skapa ett bra luftflöde i ett gammalt hus.

Luftfilter skapar en renare inomhusmiljö utan partiklar

Friskluftsintaget, som är själva hjärtat av ett ventilationssystem, förser bostaden med utomhusluft. Detta kan skapa problem för vissa under till exempel pollensäsongen, eftersom pollen transporteras in i huset. För att förhindra att dessa problem uppstår rekommenderas att installera ett filter för friskluftsintaget. Filtret tar effektivt bort pollen och andra partiklar utan att försämra luftflödet i bostaden. För allergiker och andra som är känsliga för olika partiklar i utomhusluften finns flera typer av högeffektiva filter att välja mellan.  

En balansgång mellan torr och fuktig luft

För att få en behaglig och välmående inomhusmiljö krävs att luften varken är för fuktig eller för torr. Allt för stor luftfuktighet inomhus kan orsaka skador och leda till mögel som är ohälsosamt att vistas i. En alltför torr inomhusluft däremot kan orsaka problem med torra slemhinnor och torr hy. Torr luft inomhus torkar också ut naturliga material och kan till exempel orsaka att trägolv spricker. Det gäller således att hitta en balans och varken ha en alltför torr eller en alltför fuktig inomhusmiljö. Beroende på rummets storlek och behov går det att skapa en optimal lösning med hjälp av till exempel luftfuktare och torrbollar.

Uppvärmning och kylning med hjälp av luftvärmepump och värmeförflyttare

En luftvärmepump har flera olika funktioner. Utöver att vara ett energisnålt sätt att värma upp en specifik yta renar luftvärmepumpen inomhusluften och sprider frisk luft. Allra bäst fungerar den under normala temperaturer, men olika modeller har skiftande kapacitet. Vissa kan växla mellan att producera värme och kyla, men under riktigt kalla temperaturer behövs en kompletterande värmekälla såsom en kakelugn eller öppen spis. För att sprida värmen krävs att en luftförflyttare installeras i anslutning till värmekällan. Det är ofta en fläkt som transporterar den varma luften till andra delar av bostaden.

LinkedIn
Share